Luft-luftvärmepumpar

Luft-luftvärmepumpar är en typ av värmepump som använder utomhusluft som en naturlig källa för värme. Detta görs genom att installera en värmepump i huset, som suger in utomhusluften och värmer upp den genom en kompressor. Den uppvärmda luften förs sedan in i huset, där den används för att värma upp lokalerna.

Luft-luftvärmepumpar är energieffektiva och kan bidra till att minska energikostnaderna och CO2-utsläppen. De är lämpliga för både nybyggda och befintliga hus, och kan användas för att värma upp både luft och vatten. De är en miljövänlig och hållbar uppvärmningsmetod, och kan vara ett bra alternativ för den som vill minska sitt energiförbrukning och samtidigt göra en insats för miljön.

Få offerter på luft-luftvärmepumpar

Fyll i formuläret

Önskar du jämföra offerter på luftvärmepumpar? En ansökan tar bara 1 minut.

Ta in offerter

Upp till 3 installatörer kontaktar dig med en offert på din nya luftvärmepump.

Välj leverantör

Välj företaget som passar dig bäst i tid och pris.

Hur fungerar en luftvärmepump?

En luftvärmepump fungerar genom att använda utomhusluft som en naturlig källa för värme. Detta görs genom att installera en värmepump i huset, som suger in utomhusluften genom en inblåsningsventil.

Utomhusluften passerar sedan genom en kompressor, där den värms upp. Den uppvärmda luften förs sedan in i huset genom en inblåsningventil, där den används för att värma upp lokalerna.

Luften som sugs in från utomhusluften är ofta kallare än luften inomhus, och det är den temperaturskillnaden som gör att värmepumpen kan värma upp luften. 

När luften värms upp genom kompressorn frigörs energi, och det är denna energi som används för att värma upp luften inomhus. På så sätt kan en luftvärmepump använda den energi som finns i utomhusluften för att värma upp huset, och på så sätt bidra till att minska energikostnaderna.

Snabbfakta om luft-luftvärmepumpar

luft-luftvärmepumpar

Spara pengar med att hitta rätt offert på din nya luft-luftvärmepump

Det är enkelt att få gratis offerter från installatörer och leverantörer av luftvärmepumpar. Fyll i formuläret idag och välj sedan den offerten som du gillar mest. 

Vem passar luftvärmepumpen bäst för?

Luftvärmepumpar passar bäst för den som vill ha ett energieffektivt och miljövänligt uppvärmningssystem för sitt hus. Detta eftersom luftvärmepumpar använder utomhusluft som en naturlig källa för värme, och på så sätt kan leverera mycket värme med en låg energianvändning. Detta kan bidra till att minska energikostnaderna, och göra att man kan spara pengar på sin uppvärmningsräkning.

Luftvärmepumpar är också lämpliga för den som bor i ett hus med begränsade utrymmen, eftersom de inte kräver några stora utrymmen för installationen. Detta gör att de kan vara ett bra alternativ för den som bor i en lägenhet eller ett mindre hus, där det inte finns plats för större uppvärmningssystem.

Tänk på att en luft-luftvärmepump producerar värme, men inte varmvatten.

luft-luftvärmepumpar